fbpx

Vår organisation

Om Skolidrottsförbundet i Stockholm

Skolidrottsförbundet i Stockholm är Svenska Skolidrottsförbundet regionalt i Stockholms län. Vi organiserar länets alla skolidrottsföreningar som genom sitt medlemskap i Skolidrottsförbundet nationellt får sin regionala tillhörighet här hos oss i Stockholm.

Svenska Skolidrottsförbundet är en av medlemsorganisationerna i Riksidrottsförbundet vilket innebär att varje enskilt skol-IF också är medlem i Riksidrottsförbundet.

I dagsläget finns det ungefär 230 skolidrottsföreningar inom vårt dristrikt.

En styrelse som årligen väljs på årsmötet styr distriktsförbundets verksamhet på demokratiska grunder helt ideellt.

Styrelsens sammansättning

Ordförande:
Ludvig Holm

Vice ordförande:
Philip Hjalmarsson

Sekreterare:
Jerry Lundberg

Kassör:
Andreas Svensson

Ledamot:
Eva Krantz

Styrelsens nås på deras respektive e-postadresser: förnamn.efternamn@skolidrott.se

Förbundsinfo

SDF-nummer
SDF15-35
Postadress
Ludvig Holm, Hammarbyterrassen 43

120 63 Stockholm
Fakturaadress
Ludvig Holm, Hammarbyterrassen 43

120 63 Stockholm
Telefon
[saknas]
E-post
stockholm@skolidrott.se
E-post dataskydd
stockholm@skolidrott.se
Hemsida
https://skolidrott.se/stockholm
PlusGiro
150068-5
Organisationsnummer
802006-3114

Stadgar

Visa stadgar