fbpx

Vad vi gör

Vårt uppdrag

Ett distriktsförbund är förbundets lokala enhet som ska verka för och förvalta Skolidrottsförbundets ambitioner och utveckling lokalt. Vi finns för att utbilda, företräda och leda skol-IF i Stockholms län.

Utbilda
För att lyckas och ha en så väl fungerande skol-IF som möjligt behövs kunskap och erfarenhet när det gäller föreningsliv och ledarskap. Skolidrottsförbundet satsar mycket på att utbilda föreningens medlemmar, ledare och styrelser för att känna sig trygga och kunna utveckla sig själv och föreningen. Här kan du läsa mer om de möjligheter till utbildning som erbjuds skol-IF i Stockholm.

Företräda
Skolidrottsförbundet i Stockholm företräder föreningarna i länet internt inom förbundet genom att till exempel lägga motioner till förbundsmötet som hålls vartannat år och att delta vid mötet och rösta om förbundets inriktning.

Vi företräder också föreningarna externt gentemot länets kommuner, organisationer, myndigheter, lärosäten och andra som har påverkan på föreningarnas möjligheter att finnas och utvecklas. Vi kan också hjälpa föreningar i diskussioner med skolledningar för att ge information och stötta utvecklingen av skol-IF på en skola.

Leda
Vi finns också för att i vissa fall utifrån omvärldsanalys, skolidrottsförbundets inriktning, vår kunskap och ambition leda och visa vägen för skol-IF. Vi vill visa på nya möjligheter, ge inspiration och ibland också peka på vad som faktiskt måste göras för att vara en del av idrottsrörelsen och fungera ihop med andra inom förbundet. Vi lyssnar och leder.

Vår vision

Självklart önskar vi att varje skola ska ha en skol-IF där unga lär sig leda, rör på sig efter eget intresse, där gemenskapen ökar mellan eleverna på skolan och där unga får ha en egen plats att skapa och utveckla sig själva tillsammans med andra. Vi vill att skolledningar och kommunens företrädare i länet förstår värdet av en skol-IF och ger rätt förutsättningar för en väl fungerande skolidrottsförening. Vi vill att skol-IF i länet verkar efter de fyra viktiga punkterna för en väl fungerande skol-IF.

Låter det här kul och spännande att vara med och vara en del av? Hör av dig till stockholm@skolidrott.se så ser vi till att du hamnar rätt och kan vara med och bidra så mycket du vill till en positiv utveckling av skol-IF i Stockholms län.