fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Undersökningar till stöd för Skol-IF

På uppdrag av Skolidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under hösten 2021 studerat unga i allmänhet och medlemmar i skolidrottsföreningar i synnerhet. Målsättningen med projektet har varit att få djupare förståelse för vilken nytta skolidrottsförbundet och ett medlemskap eller aktivt deltagande i en skolidrottsförening, kan skapa för unga. Både kopplat till rörelse och hälsa men även ur ett längre perspektiv sett till ledarskap, meriter och personlig utveckling.

Under hösten 2020 sammanställdes rapporten Skolidrottsföreningens samhällsnytta, med syftet att synliggöra vilka positiva effekter en Skol-IF har på den övergripande samhällsekonomin. Rapporten utfördes av Björn Anders Larsson vid IdrottsEkonomiskt Centrum, www.ieclund.se inom Nordic  Evaluation Group AB, www,nordeg.se. 

Medlemmarnas associationer

Medlemmarnas associationer till skolidrottsföreningar handlar i första hand om glädje, variation och inkludering. Att det finns en bredd av aktiviteter som är tillgängliga för alla. Samtidigt associerar de till engagemang och ledarskap, att gå på utbildningar och få ta ansvar som ung. Medlemmarna använder överlag mycket positiva ordalag och refererar till personliga erfarenheter. 

 • Glädje, roligt, frihet, ha kul
 • Bredd, variation, prova på, aktiviteter, lekar, spökboll, fotbollsturnering
 • Gemenskap, familjärt, för alla, inkluderande, välkomnande
 • Engagemang, ledarskap, ta ansvar, utvecklas
 • Läger, utbildningar  
 • Barn, unga som bestämmer och leder
 • Tillgängligt (kostnadsfritt och finns där unga är)  

Varför vara medlem?

“Jag vill bidra till att göra skillnad. Att ge alla barn möjligheter att ha roligt. Att de ska få det som jag haft som barn, att vara ute och leka och ha en aktiv barndom.”

Tjej, 16 år 

Jag är med i Skol-IF för att…

 • Ge barn en rolig fritid! Se till att barn får möjlighet att delta på en stor variation av aktiviteter, känna sig sedda och vara med på sina villkor.
 • Utveckla mitt ledarskap och få tillgång till utbildningar/kurser.
 • Få ta ansvar och påverka beslut som fattas i min förening.
 • Bidra till ett sammanhang där elever på min skola kan mötas och umgås. 

Effekter på träning och hälsa

“Jag fick inspiration av andra medlemmar jag träffat i Skol-IF till att börja gå till gymmet och våga träna där själv.”

Tjej, 18 år 

Medlemmar i skolidrottsföreningar tränar mer frekvent än de som inte är medlemmar. Så även om inte drivkraften bakom medlemskap i Skol-IF nödvändigtvis är träning/idrott som sådant verkar det ändå få effekt på deras träning och hälsa.

Nyttan av Skol-IF

“Jag har blivit en bättre ledare, kan fatta mer beslut och pratar mer med andra människor.”

Kille, 15 år
 • Förmågan att tala inför andra människor
 • Bättre på att planera och prioritera
 • Våga ta ansvar och fatta beslut
 • Ett större självförtroende
 • Kunskap om organisationsstruktur/arbetsfördelning
 • Ledarskapsutbildningar att skriva upp i cv:t
 • Intresse för samhällsfrågor

För individen

På ett individuellt plan är det tydligt att Skol-IF tillför mycket när det gäller den personliga utvecklingen. Det gäller både på ett kompetensmässigt plan men i allra högsta grad också självkänslan hos unga individer.

Skol-IF bygger självkänsla hos unga individer genom:

 • Känslan av att växa som individ
 • Tro på sig själv och duga som man är
 • Våga prova nya saker och träffa nya människor
 • Vara en förebild för andra

Skol-IF bidrar till kompetensutveckling hos unga individer genom:

 • Lära sig att leda andra
 • Prata inför grupp
 • Organisera och driva en verksamhet (ekonomi, administration, projektledning, föreningslära)
 • Nätverka med individer och institutioner

För ungas hälsa

Förutom att Skol-IF bidrar till aktiv rörelse på olika sätt, och därmed bättre fysisk hälsa, ser vi också att Skol-IF har en roll i fråga om den psykiska hälsan. Dels för att aktiv rörelse också bidrar till mentalt välmående, men i studien hör vi också hur Skol-IF bidrar till att bygga självkänsla hos sina medlemmar. 

Kärnan i vad Skol-IF gör för ungas hälsa utgörs förstås av att få fler unga att röra på sig. Samtidigt bidrar Skol-IF till att utmana befintliga prestationsinriktade hälsoideal med en mer optimistisk och tillåtande syn på kropp, rörelse och gemenskap.

Detta gör Skol-IF genom att:

 • Möjliggöra aktivitet och rörelse utan att ställa krav på prestation eller utveckling
 • Fokus på kul! Sociala och experimentella värden viktiga
 • Vikten av variation –både för hälsan och motivationens skull
 • Inkluderande aktiviteter som fokuserar på att komma runt hinder och möjliggöra rörelse för alla
 • Stort medlemsinflytande –alla får vara med och bestämma, och viktigt att lyssna på varandra!

För samhället

På ett samhälleligt plan finns det dels aspekter som medlemmarna själva upplever att de är med och bidrar till, och dels aspekter som vi med ett ”utifrån-perspektiv” ser att ungas engagemang i Skol-IF medför i termer av samhällsnytta.

Medlemmarna själva uttrycker att de genom sitt engagemang som bidrar till olika samhälleliga värden som:

 • Inkludering –allas lika värde och alla kan vara med
 • Lyfta ungas röst och påverkan
 • Lära sig utöva demokratiska värden

Dessutom ser vi att Skol-IF på ett samhälleligt plan bidrar till att:

 • Fostra framtidens ledare
 • Bevara civilsamhället
 • Främja ungas möjligheter i vuxenlivet
 • Främja ungas hälsa

Samhällsekonomiska nyttovärden

Enligt rapporten Skolidrottsföreningens samhällsnytta, från hösten 2020, bidrar en skolidrottsförening med 100 medlemmar som deltar i genomsnittlig aktivitet under ett år, med följande samhällsekonomiska nyttovärden:

Minskade sjukvårdskostnader

200 000 kr

Minskade sjukskrivningar senare i livet

150 000 kr

Minskade brott och samhällsstörningar

100 000 kr

Bättre studieresultat och ökad BKP, BruttoKommunProdukt

2 000 000 kr

Summa

2 360 000 kr

Ladda ned

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.