fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Uppdatering och info om SDF-bidraget

I dokumentet  ”Rollfördelning och SDF– bidrag” har det gjorts korrigeringar/ förtydliganden –  främst  gällande illustrationen under rubriken ” Nytt SDF-Bidrag”  gällande grundbidraget . Länken till det uppdaterade dokumentet hittar ni här.

Vidare vill vi informera ytterligare en gång om att vi kommer att ha förståelse för om ett SDF i övergången till det nya SDF-bidraget inte har kunnat uppfylla vissa krav för SDF-bidraget som delas ut 2020. Nedan följer exempel på detta:

  • För att få grundbidraget ska ett SDF ha haft minst en unga leder unga – det räcker att en utbildning är genomförd i SDFets område.
  • Vi kräver inte deltagande på senaste SDF-träffen ” På G” i feb 2019 eftersom det var innan sdf -bidragen beslutades. (Men kom ihåg att anmäla er till Förbundsmötet så ni uppfyller kravet för 2020)
  • I underlagen som SDFen ska lämna in gällande 2019 års verksamhet kommer SDFen inte behöva redovisa genomförda föreningsträffar. Detta beror på att systemet med ersättning via verksamhetsbidraget för föreningsträffar (fler än en förening) ersätter systemet med föreningsbesök (en förening). Och SDF:en har redan fått utbetalning för föreningsbesöken under 2019. Vi kommer dock ställa en kontrollfråga för att ta reda på om SDF:et genomfört minst en föreningsträff/föreningsbesök under 2019, eftersom det är del i bedömningen kring grundbidraget.

Inom snar framtid kommer kansliet att återkomma med mer info om vad SDF:en ska inkomma med för underlag för grundbidraget och verksamhetsbidrag och hur och var redovisning sker.

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.