fbpx

Utveckla föreningens demokrati

Att utveckla föreningens demokrati är en av  Skolidrottsförbundets 4 punkter som beskriver en välfungerande Skol-IF. Här är några tips för dig som vill utveckla din Skol-IF.

  • Uppmuntra era medlemmar att skicka in motioner till era årsmöten.
  • Ansträng er när det kommer till att bjuda in era medlemmar till årsmöten. Går det att göra en happening av det och locka dit fler? Exempelvis ha Prova på aktiviteter eller gemensam middag
  • Se om ni får informera om Skol-IF i era klasser. Berätta vilka ni är och vilka uppgifter ni har i styrelsen. Beskriv hur era medlemmar kan vara med och komma med input till styrelsens och skol-ifs arbete.
  • Skicka in motioner till era SDFs årsmöten. Ni kan vara med som förening och påverka högre upp inom Skolidrottsförbundet.
  • Försök få en så bred styrelse som möjligt när det kommer till fördelning av, kön, ålder, områden, funktionsvariation osv. Utbilda valberedningen i dessa frågor.
  • Jobba med bra kommunikation ut till medlemmarna om vad som händer och vad som är på gång
  • Se till att styrelsen fortbildas i demokratifrågor – exempelvis hos SISU Idrottsutbildarna
  • Se till att styrelsen deltar på SDFs årsmöten, förbundsmöten och andra events som sker inom Skolidrottsförbundet.