fbpx

Utvecklas ungas delaktighet och inflytande

Att utveckla ungas delaktighet och inflytande är en Skolidrottsförbundets 4 punkter som beskriver en välfungerande Skol-IF. Här är några tips för dig som är ung medlem i föreningen och för dig som är vuxenstöd.

För dig som är ung medlem:

 • Det kan kännas lite läskigt ibland när man äntligen få vara med och påverka men ta chansen och peppa varandra att ta vara på tillfället!

 • Var positiv när någon kommer med en idé! Säg hellre ja och bygg på idéen än nej. Om någon hela tiden får nej kanske den personen inte vågar senare. Skapa tillsammans ett tillåtande klimat.

 • Ibland vågar inte alla säga vad de tycker och tänker- se om ni kan ha någon önskelåda eller något annat verktyg som gör att det är lättare att säga sina åsikter anonymt. Var kreativa- hur kan alla få komma till tals?

 • Se till att bjud in alla era medlemmar till årsmötet på flera olika sätt! Sätt upp lappar, skicka inbjudningskort, hälsa på i klassrummen. Kanske gå det även att ha en låda på årsmötet för att får önska saker att göra i föreningen

 • Ibland får man inte igenom det man vill av olika anledningar. Våga fråga de vuxna om varför det blev som det blev. Om ni får förklarat varför det inte funkade så kan ni försöka var kreativa och hitta en annan lösning på er idé. Exempel: ni vill åka till simhallen med föreningar men det går inte för inget vuxenstöd kan hjälpa till och ha koll. Då kanske ni kan erbjuda ett annat datum eller komma på en annan aktivitet istället.

 • Försök komma på tillsammans i föreningen olika moment som ni kan styra över där alla på något sätt få vara delaktiga i det som ska ske. På uppvärmningen, önskelåda, medlemmar får hålla i en övning varsin vecka, planering inför terminen osv. Ni vet själva vilka delar där ni kan få fler att påverka er förening.

 • Om det inte är något ni förstår exempel ett ord som är svårt så fråga! Alla lär sig något nytt varje dag.

 • Fråga gärna vuxenstödet om personen får inbjudningar till olika events som skolidrottsförbundet håller i! Samla ihop ett gäng och se om ni kan åka tillsammans.

 • Se efter när erat SDF har årsmöte. Om ni vill vara med och påverka något i er region så kan ni lämna in en motion till årsmötet.

För dig som vuxenstöd:

 • Fundera vad stöd och vägledning betyder för dig. Det är det din uppgift som vuxenstöd är till för.
 • I början kanske du som vuxenstöd få ge mer vägledning och ta mer ansvar. Försök att lista upp vad som ska göras och fördela uppgifterna till styrelsemedlemmarna. Våga ge ansvar – de växer med ansvar.
 • Barn och unga kan ibland bli överraskade att deras åsikter tas på allvar. Visa tillit till dom.
 • Ge möjligheter genom styrelsemöten, att deras röst skall komma till tals. Ge också gärna tips hur de kan få in förslag från medlemmar och se om de kan ta upp detta på mötena.
 • Ibland så går inte alla önskemål och förslag igenom, så är det för alla. Då är det viktigt att återkoppla och förklara varför något inte blir som önskat.
 • I UNICEFs handbok för idrottsledare kan du läsa och arbeta med delaktighetsstegen på sid 52-53.