fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Utvecklingsstödet för SDF är fördelat

Presidiet har på uppdrag av förbundsstyrelsen beslutat om hur Utvecklingsstödet ska fördelas. Som tidigare kommunicerats så var det många SDF som sökte utvecklingsstöd och då potten inte räckte så beslutade styrelsen att öka potten med 200 000 kr både i år och nästa år. Den höjda potten tas från eget kapital och är möjlig tack vare att förbundet hade ett plusresultat förra året.

I arbetet med att fördela potten har styrelsen utöver givna kriterier för utvecklingsstödet haft parametern: i vilken ansökan ser vi mest tydlig utveckling av form eller metod och nytänk utifrån det aktuella SDFets nuvarande arbete och utifrån SDF-ens uppdragsbeskrivning.

Kriterier för utvecklingsstödet 2020

Utvecklingsstödet ska göra det möjligt för SDF:en att utveckla och hitta nya sätt för hur de jobbar med frågorna inom sin uppdragsbeskrivning- stöd ges inte för de kostnader som SDF– bidraget avser eller som omfattas av andra subventioneringar, och ges inte heller till SDF:ets ordinarie eller löpande verksamhet.

Nedan ligger text och tabell från presidiets protokoll ang beslut om Utvecklingsstödet:

Presidiet fick i uppdrag av förbundsstyrelsen att efter förd diskussion på förbundsstyrelsemötet den 7 mars besluta om fördelning av utvecklingsstödet för 2020. I potten finns 325 000kr. 7 SDF har ansökt med totalt 16 projekt. Det totala ansökta beloppet är 886 500kr.

Beslut

Att bevilja följande projekt och belopp: 

[wpdatatable id=10]

Att avslå följande projekt då de inte i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven för utvecklingsstödet: 

[wpdatatable id=11]

De SDF som sökt och beviljats Utvecklingsstöd har redan fått personlig info om utfallet i mejl till den som gjort respektive ansökan- så detta mejl kan komma med repriserad info för vissa.

Välkomna att höra av er till jasmin.krohn@skolidrott.se om ni har frågor, eller till er verksamhetsutvecklare.

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.