fbpx

Vad betyder att föreningen “har för avsikt” att vara aktiv under året?

Att föreningen “har för avsikt” att vara aktiv innebär att ambitionen är att ha en aktiv verksamhet och organisation som följer reglerna för en idrottsförening. Bland annat att en styrelse väljs genom ett årsmöte, att det regelbundet genomförs styrelsemöten och aktiviteter och att föreningen avslutar verksamhetsåret med att göra en årsredovisning.