fbpx

Vad betyder att föreningen har “varit aktiv” under föregående år?

Att föreningen “har varit aktiv” innebär att föreningen har haft en verksamhet och organisation med ambitionen att följer reglerna för en idrottsförening. Om ni skulle beskriva er förening som vilande har föreningen troligtvis inte varit aktiv. (Observera att en förening i praktiken inte kan vara vilande enligt reglerna för idrottsföreningar.)