fbpx

Vad händer om en förening inte svarar på årsrapporten?

Om föreningen inte skickar in årsrapporten kommer föreningen att uteslutas från Skolidrottsförbundet.