fbpx

Vad händer om föreningen inte nås av informationen?

Informationen skickas via de kontaktuppgifter som finns på föreningens Idrottonlinesida. I första hand med mejl och in andra hand med brev. Om informationen inte når rätt mottagare och en årsrapport därför inte skickas in kommer föreningen att uteslutas. Det är föreningens uppgift att löpande hålla informationen på Idrottonline uppdaterad och korrekt.