fbpx

Vad händer om föreningen svara nej på någon fråga?

Om föreningen svarar nej på frågan “Har föreningen för avsikt att vara aktiv under [året]?” kommer föreningen att uteslutas som medlem, eftersom en förening inte kan vara vilande. Om en förening däremot svarar ja på den frågan men nej på en eller flera av de övriga frågorna kommer vi att försöka hjälpa föreningen att få ordning på verksamheten så att alla regler uppfylls. Att svara nej på någon eller några av de övriga frågorna innebär alltså inte att föreningen per automatik utesluts. Däremot krävs att föreningen är beredd att göra förändringar för att rätta till eventuella brister.