fbpx

Vad innebär en uteslutning?

En uteslutning innebär att föreningen inte länge är medlem hos Skolidrottsförbundet och därmed inte längre är en del av Svensk idrott (om den inte är medlem i ett annat specialidrottsförbund). Det är alltså inte längre möjligt för föreningen att söka LOK-stöd, Idrottslyft och andra medel.

Vill föreningen bli medlem igen kan den, efter att ha rättat till verksamheten så att reglerna för en idrottsförening uppfylls, på nytt ansöka om medlemskap till Skolidrottsförbundet.