fbpx

Varför har förbundet bytt hemsida?

Den nya hemsidan ger fler möjligheter och funktioner än vad den gamla hemsidan ger. En attraktiv hemsida är en viktig del för att förbättra upplevelsen av förbundet. Den nya hemsidan fyller både de behov förbundet har just nu och de utvecklingsbehov som finns inför framtiden.