fbpx

Vem är firmatecknare i föreningen?

Styrelsen kan utse en eller flera personer från styrelsen som är firmatecknare, förslagsvis ordförande och kassör. Personen bör vara myndig! Alla styrelsemedlemmar tillsammans kan också agera firmatecknare. Firmatecknare har rätt att t.ex. göra ekonomiska transaktioner för föreningens räkning och ingå avtal.