fbpx

Vi har inte fått någon information om årsrapporten, vad beror det på?

Om ni i er förening inte har nåtts av informationen om årsrapporten kan det bero på att ni har fel information i kontaktuppgifterna på föreningens Idrottonlinesida. Det är föreningens uppgift att löpande hålla information på Idrottonlinesidan uppdaterad och korrekt.

Det kan också bero på att kontaktuppgifterna går till en person som inte är medlem i föreningen och därför inte förstår hur viktig informationen är, exempelvis ekonomiavdelningen på en skola eller kommun. Säkerställ därför att det är någon av föreningens medlemmar som får informationen, både via mejl och brev.