fbpx

Vilka frågor består årsrapporten av?

Följande frågor ska besvaras i årsrapporten:

1. Var er förening aktiv under 2018?
2. Har ni för avsikt att ha en aktiv förening under 2019?
3. Har föreningen stadgar?
4. Är föreningens Idrottonlinesida uppdaterad med namnen på styrelsens ledamöter?
5. Är kontaktuppgifterna till föreningens styrelsemedlemmar korrekta i Idrottonline?
6. Är det rätt faktureringsadress till föreningen i Idrottonline?
7. Är föreningens medlemsregister korrekt och uppdaterat?
8. Har föreningen haft årsmöte de senaste 12 månaderna?
9. Har föreningen betalat medlemsavgiften till Skolidrottsförbundet för 2018?
10. Har föreningen under 2018 deltagit på specialidrottsdistriktets årsmöte (det är inte obligatoriskt men önskvärt)?
11. Ange namn till den person som fyllt i denna föreningsrapport.
12. Ange mejladress till den person som fyllt i denna föreningsrapport.
13. Ange telefonnummer till den person som fyllt i denna föreningsrapport.