fbpx
Hitta!
Generic filters

Ledare i rörelse

Ledare i Rörelse (LIR) är ett projekt finansierat av Allmänna Arvfonden. Vi på Skolidrottsförbundet Skåne driver projektet tillsammans med flera olika samarbetspartners. LIR syftar till att lyfta ungas röster och skapa former där de kan få ökat inflytande i idrottsrörelsen vilket leder till förstärkt positionering i samhället. Det övergripande målet är ta fram hållbara verktyg och arbetsmodeller som ligger till grund för att öka barn och ungas delaktighet inom det ideella föreningslivet.

Stor majoritet av våra ledare går i högstadiet och efter flera år som ungdomsledare i en förening har ett stort antal ungdomsledare efterfrågat en fortsättning efter sin tid i en skolidrottsförening. Utifrån undersökningar och efterfrågan från målgruppen ska vi på Skånes skolidrottsförbund ta fram två tillvägagångsätt som gör det mer tillgängligt för ungdomar att hitta nya uppdrag inom den ideella sektorn. 

Detta vill vi uppnå genom följande satsningar:

– Skapa en digital arena som ska fungera som en plattform för att ungdomsledare kan matchas med nya ideella uppdrag samt en form av intranät för aktiva skolidrottsföreningar. 
– Ta fram en arbetsmetod kring en utvecklinggrupp (fd. ungdomsgruppen) med mål att skapa en verksamhet som riktar sig till före detta ledare som vill fortsätta att engagera sig inom förbundet.

I projektets team ingår en projektledare samt två utvecklare; en för den digiala arenan och en för utvecklingsgruppen. Samarbetspartners inom projektet är kommunalverksamhet från bland annat Malmö och Svedala, RF-SISU Skåne samt andra distriksförbund i Skåne, bland annat Skånes innebandyförbund.

Kontakt
Jasmine Wahlström, projektledare
0793-009363
jasmine.wahlstrom@skolidrott.se

Martin Andersson, utvecklare digitala arenan
0760-273789
martin.andersson@skolidrott.se

Thekla Hall, utvecklare utvecklingsgruppen
08-6996605
thekla.hall@skolidrott.se